Siūlome sterilizatoriaus techninės būklės tikrinimo paslaugas!

Medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimai atliekami vadovaujantis gamintojo nurodymais ir gamintojo nustatytais terminais. Jei gamintojas nenumato medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimo, šių medicinos prietaisų techninės būklės tikrinimas turi būti atliktas vadovaujantis bendrai pripažintomis technikos tikrinimo taisyklėmis, tačiau ne rečiau nei kas dveji metai.

Techninę būklės patikrą atlieka E. Navicko įmonė „MEDICA” pagal Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteiktą leidimą. Šiuo metu atliekame visų garo sterilizatorių techninės būklės patikrą. Visi darbai atliekami naudojant modernią sertifikuotą įrangą su galiojančiais kalibravimo pažymėjimais. Techninės būklės tikrinimo protokole bus nurodyti: tikrinto medicinos prietaiso identifikavimo duomenys, tikrinimo data, asmuo atlikęs tikrinimą, tikrinimo parametrai, rezultatai ir išvados. Techninės būklės tikrinimo protokolas bus pasirašytas atsakingo asmens.

Kokybės vadovė Diana Šileikienė