Medicinos prietaiso pasas

Medicinos priemonė (prietaisas) (toliau – medicinos priemonė).

Aprašymas

Medicinos prietaiso pasas

medica logo

Medicinos prietaiso pasas

Medicinos priemonė (prietaisas) (toliau – medicinos priemonė).

Tai instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, medžiaga ar kitas reikmuo, naudojamas atskirai ar kartu su kitais reikmenimis, įskaitant programinę įrangą, jos gamintojo specialiai numatytą naudoti diagnostikos ir (arba) gydymo tikslais ir reikalingą tinkamai jam naudoti, ir kurį gamintojas numatė naudoti

–       žmogaus ligai diagnozuoti, jos plitimui sustabdyti, eigai stebėti, gydyti ar palengvinti;

–       traumai ar negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar kompensuoti;

–       anatomijai ar fiziologiniam procesui tirti, pakeisti ar modifikuoti;

–       pastojimui kontroliuoti,

ir kurio naudojimas pagal paskirtį neveikia žmogaus organizmo iš vidaus ar išoriškai farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau šios priemonės gali būti naudojamos kaip pagalbinės veikimo priemonės.