GREEN&CLEAN IK – tai naudoti paruošta dezinfekavimo priemonė, skirta rankinių ir kampinių elementų bei turbinų purškiamo vandens ir purškiamo oro kanalams nukenksminti. Pritvirtinti prie buteliukų adapteriai užtikrina darbo saugumą ir paprastumą.

Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: ribotas virucidinis (pvz., HBV/HCV/HIV, I tipo paprastas herpeso virusas): 15 sekundžių; baktericidinis/fungicidinis (C. albicans): 2 minutės; tuberkuliocidinis: 2 minutės.

Aprašymas

GREEN&CLEAN IK

GREEN&CLEAN IK – tai naudoti paruošta dezinfekavimo priemonė, skirta rankinių ir kampinių elementų bei turbinų purškiamo vandens ir purškiamo oro kanalams nukenksminti. Pritvirtinti prie buteliukų adapteriai užtikrina darbo saugumą ir paprastumą.

Dezinfekavimo spektras/veikimo laikas: ribotas virucidinis (pvz., HBV/HCV/HIV, I tipo paprastas herpeso virusas): 15 sekundžių; baktericidinis/fungicidinis (C. albicans): 2 minutės; tuberkuliocidinis: 2 minutės.

GREEN&CLEAN IK (aerozolis) naudojimo instrukcija

Po darbo su pacientu antgalį perskalaukite vandeniu. 1 Uždėkite ant turbinos rankinį ar kampinį elementą arba turbiną ir 2 purškiamo vandens ir purškiamo oro kanalus visiškai apsemkite GREEN&CLEAN IK (maždaug 2 s purškimo trukmė). GREEN&CLEAN IK yra suderinamas su antgalių priežiūrai skirtais produktais.

Saugumo instrukcija

Aukštas slėgis! Spauskite purškimo galvutę tik tada, kai antgalis pilnai įstatytas į adapterį. Purkškite virš kriauklės.

Nuoroda

Norėdami sutepti žiedinius tarpiklius, GREEN&CLEAN IK adapterį padėkite ant delno (mūvėkite pirštines), trumpai papurkškite ir jį sudrėkinkite skysčiu. GREEN&CLEAN IK naudojimas nepakeičia antgalių ir turbinų tepimo specialia alyva, dezinfekcija visada atliekama pirmiau tepimo.

PAVOJINGA

Ypač degūs skystis ir garai. Smarkiai pažeidžia akis. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius
lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Sudėtis

30% n-propanolio, 25% izopropanolio, papildomos veikliosios medžiagos

Užsakymo numeriai GREEN & CLEAN IK

2 x 200 ml purškiami balioneliai su iš anksto paruoštais pajungimo adapteriais
Turbinoms ir mikrovarikliniams antgaliams (universalus)
Turbinos jungtims W&H
Turbinos jungtims Bien Air
Turbinos jungtims KaVo
Turbinos jungtims Dentsply Sirona
Turbinos jungtims Castellini
Turbinos jungtims NSK
Turbinoms ir mikrovarikliniams antgaliams Dentsply Sirona T1 Classic
Turbinos jungtims NSK Quick

logo METASYS

Gamintojas
Metasys Medizintechnik GmbH
Austrija